دوره ­های مکالمه بدون کتاب


دوره های مکالمه بدون کتاب بر اساس رویکرد CLT (آموزش زبان ارتباط محور) و با تمرکز بر موقعیت­های واقعی زندگی روزمره و دانش مورد نیاز برای ارتباط کردن در این موقعیت­ها طراحی شده است.

این دوره ­ها مانند دوره ­های مبتنی بر کتاب، شامل برنامه درسی سیستماتیک و هدفمند بوده، تمام مهارت­های شنیداری، صحبت­ کردن، خواندن و نوشتن را در بر می­گیرد؛ با این تفاوت که به جای استفاده صرف از کتاب، در هر جلسه با توجه به نیاز و علاقه زبان­­ آموزان و همچنین موضوع درس، مواد و مطالب آموزشی گوناگون مانند ویدیو، موزیک، داستان، تصاویر و غیره برای آموزش واژه ­ها، ساختارها و زبان مورد نیاز در موقعیت­های مختلف به کار گرفته می­شود. این امر با افزایش تنوع و جذابیت محیط کلاس موجب یادگیری فعالانه زبان ­آموزان و تسلط بیشتر بر مکالمه در شرایط واقعی می­گردد.