آموزشگاه زبان پویا با ارائه دوره های متنوع انگلیسی در همه سطوح باعث پیشرفت و ارتقای سطح زبان شما عزیزان خواهد شد. برای اطلاع از سایر جزئیات بر روی دوره مورد نظر خود کلیک کنید.

دوره های عمومی بزرگسالان تا کودکان با تفکیک سنی

د
وره های مکالمه بدون کتاب

کلاسهای بحث آزاد

دوره های تربیت مدرس با امکان استخدام (TTC)

دوره های آموزش زبان با فیلم

دوره های مکالمه فشرده