دوره های آموزش انگلیسی با تماشای فیلم


بهترین راه برای یادگیری زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگر، زندگی کردن در بین متکلمین آن زبان است.
چنانچه کسی بخواهد به یک زبان تسط یابد با زندگی در بین گویشوران آن زبان و تلاش جهت برقراری ارتباط
هر چه بیشتر با افراد، پس از طی مدت زمانی اندک و با سرعتی قابل توجه، قادر خواهد بود به آن زبان صحبت کند.

اما در شرایطی که چنین امکانی میسر نباشد، بهترین روش آن است که خود را در فضای زبان مورد نظر قرار
دهیم و برای این منظور تماشای فیلم بسیار موثر خواهد بود.

این روش (شرکت در دوره های فیلم) برای افرادی که از خواندن کتاب و گرامر های تکراری و کسل کننده
خسته شده اند توصیه می شود. همچنین تجربه نشان داده افرادی که در این کلاس ها شرکت می کنند دارای
لهجه ای بهتر خواهند بود.