آموزشگاه زبان پویا علاوه بر زبان انگلیسی، آموزش سایر زبان ها را نیز مد نظر قرار داده است.


ترکی استانبولی
آلمانی
فرانسه
اسپانیایی
ایتالیایی
چینی
روسی
کره ای