دوره های گروهی و خصوصی از بزرگسالان تا کودکان

آموزشگاه زبان پویا دوره های آموزش زبان انگلیسی را برای تمام گروه های سنی از خردسالان تا
بزرگسالان برگزار می کند. تعداد نفرات شرکت کننده در کلاس های گروهی از4 تا 8 نفر می باشد.
در صورت تمایل داوطلبان می توانند در دوره های خصوصی با حداکثر نفرات 3 نفره یا تک  نفره شرکت کنند.


دوره های ویژه خردسالان (3 تا 6 سال)
دوره های ویژه کودکان (7 تا 12 سال)
دوره های ویژه نوجوانان (13 تا 15)
دوره های ویژه بزرگسالان (بالای 16 سال)