آموزشگاه زبان پویا دوره های آموزش زبان انگلیسی را برای تمام گروه های سنی از خردسالان تا
بزرگسالان برگزار می کند. تعداد نفرات شرکت کننده در کلاس های گروهی از 8 تا 15 نفر می باشد.
در صورت تمایل داوطلبان می توانند در دوره های نیمه گروهی با حداکثر نفرات 5 نفر شرکت کنند.


دوره های ویژه خردسالان (3 تا 6 سال)
دوره های ویژه کودکان (7 تا 12 سال)
دوره های ویژه نوجوانان (13 تا 15)
دوره های ویژه بزرگسالان (بالای 16 سال)